СЕКЦИЯ "КАРИЕРА"

За среща с представителите на предприятията е необходимо предварително онлайн записване и прилагане на CV (моля, носете със себе си и CV на български език).

Представители на предприятията ще се срещнат в 20 минутни индивидуални интервюта  със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете, на работните места и възможностите, които им се предлагат за работа в България и във Франция.

Интернет сайтът, създаден специално за форума, дава възможност :

 

  • на студентите да депозират своите CV, да изразят предпочитанията си за срещи и да изготвят свой индивидуален график на интервютата с представителите на съответните предприятия;
  • на предприятията да представят своите предложения за работа и стаж, да получат чрез индивидуален код достъп до всички постъпили в базата данни CV, да подберат кандидатите, които най-добре отговарят на съответните изисквания.