СЕКЦИЯ "АТЕЛИЕТА"

Étudiants, Chercheurs

Серия от тематични  ателиета за придобиване на техники и знания необходими при обучението във висши учебни заведения, както и на практични умения при търсене на стаж или работа ще бъдат анимирани от университетски преподаватели и от специалисти от водещи фирми за набиране на кадри на 26 и 27 октомври.

Програма на ателиетата

 

26 октомври, петък


•    11h00 - 12h00 Aтелие 1 :   
     Какво означава Политически науки? Как да успеем на интервюто за прием?                
     Лукаш МАЦЕК, Институт за политически науки Париж, Кампус в Дижон

     Иван СТОЙНЕВ, Софийски университет

•    12h00 - 12h30 Aтелие 2 :
      Да живеем във Франция : социална осигуровка и жилище
      Никола ДЕКЛУ, MGEL

•    Официално откриване на салона от 12h30 до 13h45

•    14h00 - 15h00 Ателие 3:
      Как да напишем CV и  мотивационно писмо по френски маниер
      Мари ПОРФИРИС, преподавател по френски в 9 ФЕГ
      Сумитра НИЛ, стажант-преподавател по френски в гимназия 18 Гладстон

•    15h00 - 16h00 Aтелие 4 :
      Платформата Parcoursup : нова процедура за кандидатстване във френските висши учебни заведения
      Бисера КОЛАРОВА, Френски институт в България

•    16h00 - 17h30 Ателие 5 :
      Как да получим  желаната работа ?
      Светлана ИВАНОВА, Telus International


Преводач :


27октомври, събота   

 

•    10h30 - 11h30 Ателие 6 :
      От дипломата до желаната професия
     Паскал ДЮПЮ, Университет Лион 1

•    11h30 - 12h15 Aтелие 7 :
      Как да напишем CV и  мотивационно писмо по френски маниер
      Мари ПОРФИРИС, преподавател по френски в 9 ФЕГ
      Сумитра НИЛ, стажант-преподавател по френски в гимназия 18 Гладстон

•    12h15 - 13h00 Aтелие 8 :
      Да живеем във Франция : Социална осигуровка и жилище
      Кремена МИЛУШЕВА, MGEL

•    14h00 - 15h00 Aтелие 9 :
      Платформата Parcoursup : нова процедура за кандидатстване във френските висши учебни заведения
      Бисера КОЛАРОВА, Френски институт в България

•    15h00 - 16h30 Atelier 10 :
      Какво означава Политически науки? Как да успеем на интервюто за прием?
      Лукаш МАЦЕК, Кампус в Дижон
      Иван СТОЙНЕВ, Софийски университет

 

Преводач :


Максималният брой участници в едно ателие е 20.