Стипендии на френското правителство

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

  • Étudiants
  • Chercheurs
  • Bourse et Financement
  • Enseignement supérieur
  • Etudes en France
  • Mobilité
  • Vie en France
  • Budget