Салон « Обучение и професионална реализация » 2018 Предварителна програма

Предварителна програма

Петък 26 октомври

 

10h00 - 11h00 : Институционални срещи с представители на българските университети (зала Славейков)

 

11h00 - 17h30 : Секция « Образование » (зала Славейков)

Присъствие на асистент-преводач на всеки щанд

 

11h00 – 17h30 : Секция  « Кариери » (зала Славейков)

Индивидуални интервюта с представителите на предприятията

 

11h00 – 17h30 : Секция  « Ателиета » (Медиатека) 

Присъствие на асистент-преводач

 

12h30 - 13h45 : Официално откриване на салона

Откриването е последвано от коктейл

 

 

Събота 27 октомври

 

10h00 - 17h00 : Секция  « Образование » (зала Славейков)

Присъствие на асистент-преводач на всеки щанд

 

10h00 – 17h00 : Секция  « Кариери » (зала Славейков)

Индивидуални интервюта с представителите на предприятията

 

10h30 – 16h30 : Секция  « Ателиета » (Медиатека) 

Присъствие на асистент-преводач