Espace CampusFrance София е създаден през 1998 година в рамките на политиката за популяризиране на френското висше образование, провеждана с постоянство години наред от Френският институт в България.

Дейността на CampusFrance България е разнообразна и насочена към всички, заинтересовани от обучение на френски език във Франция или във франкофонските програми в България. 

Представителството CampusFrance предоставя персонализирана помощ и оказва качествено съдействие при изпълнение на проекта за обучение във Франция : анализ на проекта и ориентация към дадена специалност, помощ при подготовка на досието за кандидатстване и проследяването му до получаване на окончателен отговор от учебното заведение.

В този контекст Еspace CampusFrance:

  • разработва и разпространява промоционални материали
  • поддържа два сайта, адаптирани за българската публика (www.if-medped.org; www.bulgarie.campusfrance.org)

CampusFrance България организира през цялата година различни прояви свързани с френското висше образование : Салон CampusFrance (март/април), Срещи Студенти/Предприятия (май), Пътуващ салон на образованието (октомври/ноември) и участва както в международни салони така и в салони на образованието, организирани от български институции.

При проявен интерес от страна на български учебни заведения, Espace CampusFrance провежда срещи с ученици и студенти в София и в провинцията.

CampusFrance България е посредник при изграждането на контакти за сътрудничество между френски и български университети. Организиране на кампании за представянето на магистърски програми пред български студенти е част от приоритетите му.

Дейността на Espace CampusFrance не се ограничава единствено в областта на представянето на френското висше образование. Друга основна насока е подобряване качеството на приема на български студенти във френските висши учебни заведения. Конвенции за сътрудничество между Френският институт в България и френски висши учебни заведения, предвиждащи обмен на стажанти и предоставяне на стая в студентско общежитие за първата година от престоя във Франция на български студенти, са в сила.