Приемът в тези училища е след успешно издържан изпит в края на втората година на подготвителните класове (Classe préparatoire aux grandes écoles/CPGE).

Кандидатстването в CPGE е по процедурата APB. Могат да се регистрират всички, които притежават френска диплома за завършено средно образование baccalauréat или чуждестранна диплома еквивалентна на френската.

www.admission-postbac.org

Приемът в подготвителните класове зависи от постигнатите в училище резултати, за което се прилага извлечение на оценките за изминалите години на обучение.

Все повече Grandes Ecoles предлагат на чуждестранните студенти прием по диплома или чрез явяване на конкурс след завършена втора или трета година във висше учебно заведение в собствената страна. Процедурите са специфични за всяко Grande Ecole – информацията се публикува в сайтовете им.