Вашият проект

Вие възнамерявате да следвате във Франция. Със сигурност правилния избор е важен за вас. Но часът на избора е и часът на съмненията. Кой факултет да избера и къде? Кое е най-доброто за мен? Ами ако все още не знам какво искам да правя?

Успокойте се, вие не сте единствените в това положение. Не бива обаче да оставяте случайността да решава вместо вас. Използвайте времето да се информирате,  да прочетете повече документация, за да уточните проекта си.

Обучението във Франция

Организацията на френското висше образование е в съответствие с общата европейска схема LMD : Licence, Master, Doctorat, при която за получаване на съответната диплома се вземат предвид семестрите от началото на постъпване във висшето образование и съответстващите им кредити ECTS.

Системата ECTS (European Credits Transfert System) е европейска система за учебни единици (кредити), които могат да се натрупват и трансферират, и които се определят на база обем дейности, необходими за усвояването на съответния учебен предмет, които студентът трябва да извърши. Тази система улеснява мобилността на студентите в рамките на ЕС през периода на тяхното обучение.

Първото ниво, във френското висше образование, завършва с диплома за професионален бакалавър Licence (bachelor degree) три години след края на средното образование. Получава се след покриването на 180 кредита (6 семестъра по 30 кредита).

В ниво licence студентите придобиват базови знания в избраната специалност, което им дава възможност за професионална ориентация след първата година (Bac+1) и продължаване на обучението в IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) или преминаване в ниво master след третата година.

Дипломата licence дава право на студента да продължи в master professionnel или master recherche, отговарящи на ниво магистър. Дипломата Master (master degree) се получава след покриване на 120 кредита (4 семестъра по 30 кредита) и пет години обучение.

Дипломата master recherche дава възможност за ориентиране към изследователска дейност и подготовка на докторат. Doctorat (doctorate degree – PhD) се получава след три години обучение.

Licence, master, doctorat са национални дипломи.

Shéma du système LMD