Няма ограничения в броя на специалностите и университетите, в които може да се кандидатства. И все пак, приемът в университетите в Париж и областта, поради голямото търсене, е ограничен.

Записването на чуждестранните студенти във френски университет е свързано с условията за прием във висшето образование в собствената им страна. В България дипломата за завършено средно образование не дава възможност за директно записване в университет и поради тази причина, при административното записване във Франция, учебното заведение изисква уверение за прием или успешно положен приемен изпит в България.

Предвид принципа за автономност на университетите във Франция, решението за прием зависи само от съответното висше учебно заведение. Отговорът (положителен или отрицателен) е валиден за съответната учебна година.

Специализирани училища и институти

Кандидатстването в специализирани висши училища и институти, в които приемът е с конкурс, изпит пред комисия или по документи, става чрез директно изпращане на досието в съответното учебно заведение.

За прием в L1 по архитектура, кандидатите се регистрират по процедурата APB.

www.admission-postbac.org.

www.archi.fr/ECOLES.