Френските университети са държавни учебни заведения. Те приемат студенти, притежаващи френски bac или чуждестранна диплома за средно образование, даваща достъп до висшето образование в съответната страна. Университетите предлагат фундаментални, технологични или професионално ориентирани програми на обучение.