Стипендии предлагани от френските области

Club de Strasbourg

Създаден през 2003 година, по инициатива на кметa на Страсбург, днес клубът обединява кметовете на 38 града от страни членки на Европейския съюз. За България тези градове са София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна.
Стипендиите, които се предоставят са за студенти завършили втора година, за период от 3 до 10 месеца и могат да се допълват с други финансови помощи. Не се отнасят за докторанти и научни работници .
www.club-strasbourg.eu

"Research in Paris", програма насочена към чуждестранни изследователи

Град Париж предлага 70 стипендии (2500 € месечна издръжка) на чуждестранни докторанти от всички националности. Досието за кандидатстване се подава на френски или английски език в сайта : www.recherche.paris.fr