Стипендии отпускани от фондации и асоциации

Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris

Отпускат се около петдесет стипендии годишно на чуждестранни дипломирани лекари, желаещи да специализират във френска болница.
www.cmhp.asso.fr

Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH)

Стипендии « Fernand Braudel »/Ville de Paris : за научни работници в областта на хуманитерните науки от Централна Европа, Югоизточна Европа и страните от средиземноморския басейн.

Стипендии Andrew W. Mellon : за научни работници от Централна Европа и балтийските страни, както и от България и Румъния http://www.msh-paris.fr/

Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU)

Стипендии за научни разработки водещи до докторантски или постдокторантски дипломи.

http://www.affdu.fr/