ISFRADA - Висш френско-румънски институт за хранителни технологии и селско стопанство

Програмата се финансира от предприятия в областта на хранителните технологии и селското стопанство, заинтересовани да формират свои бъдещи кадри. Тя е насочена към млади специалисти от Централна и Източна Европа. По програмата се подготвят и съветници към министерствата на земеделието на съотвотните страни и териториалните им подразделения. Стипендията е за период от 12 месеца.

http://www.isa-lille.fr/

v.buniowski@isa-lille.fr