AUF (Университетска Агенция на Франкофонията)

Университетската Агенция на Франкофонията предоставя различни видове стипендии в рамките на утвърдени проекти :

За студентите :
• Стипендия за професионален стаж
• Докторантски стипендии « Йожен Йонеско »

За преподаватели – изследователи :
• Стипендии за участие в научни конференции
• Пост-докторантски стипендии « Йожен Йонеско »

Само представители на учебни заведения членуващи в AUF могат да кандидатстват за тези стипендии, чийто списък е публикуван в сайта : www.auf.org

Подробна информация в сайта :http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/bourses-regionales/

Висше франкофонско училище за докторанти по обществени науки – Букурещ

Стипендия « Йожен Йонеско » за чуждестранни докторанти.
Докторантски стипендии в рамките на 6 месеца по програми за международна мобилност, предоставени от AUF.

http://www.edss.ro/

edss@g.unibuc.ro

НАТО

Cтипендии за научни изледвания на НАТО.
www.nato.int/science/index.html