Стипендии на френски висши учебни и научни заведения

 
Стипендии на френски висши учебни и научни заведения

Ecole Normale Supérieure (ENS) – Париж

CEFRES предоставя на млади френски научни работници и на франкофонски изследователи от Централна Всяка година ENS Париж обявява международен конкурс за прием на чуждестранни студенти в областите Филологии и Наука. Одобрените кандидати продължават обучението си в рамките на три години. На приетите се осигурява месечна стипендия и настаняване в студентско общежитие. Записванията са онлайн от януари до март.

http://www.ens.fr/spip.php?rubrique29&lang=fr

http://www.ens.fr/spip.php?rubrique29&lang=fr

ens-international@ens.fr

Ecole Normale Supérieure (ENS) - Лион

Конкурсите на ENS Лион дават възможност на чуждестранни студенти с придобита степен професионален бакалавър (Bac+3) или бакалавър (Bac+4) да продължат обучението си във Франция в областите филологии и хуманитарни науки.
На одобрените кандидати се предоставят международни стипендии
www.ens-lyon.eu

Ecole Normale Supérieure –Кашан

Училището предлага Програма за международни стипендии, насочена към чуждестранни студенти желаещи да продължат образованието си във Франция в нива магистратура с научна ориентация или докторантура.

Кандидатстване онлайн в сайта : http://w3.edsp.ens-cachan.fr/Bourses_SRI/Entree.php5

Предварително одобрените кандидати изпращат и хартиено досие по пощата.

http://www.ens-cachan.fr/

Висше политехническо училище – Париж (Конкурс Cycle Polytechnicien)

Конкурсът е насочен към чуждестранни студенти завършили 2-ра година в университет в областта на точните и инженерните науки, показали високи резултати по математика и физика.

http://www.polytechnique.edu/

Студентите с отличен успех могат да кандидатстват за стипендия.

http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/concours-cycle-polytechnicien