Стипендии на българското правителство, Стипендии по европейски програми

 
Министерство на образованието, младежта и науката

Стипендии по програма РИЛА за българо-френско научно сътрудничество съвместно с Френската организация EGIDE - Partenariat Hubert Curien

http://www.campusfrance.org/fr/phc

www.egide.asso.fr

rila@minedu.government.bg

 

Стипендии по европейски програми

Програма “Обучение през целия живот”

Европейско финансиране в областта на образованието и професионалната подготовка. Разработена за периода 2007/2013 година тя е продължение на програмите Socrates, Leonardo et eLearning ("електронно обучение").

Състои се от четири под-програми :
Comenius, предучилищно и средно образование
Erasmus, висше образование
Leonardo da Vinci, професионално образование
Grundtvig, обучение за възрастни

Допълва се от програмите :
Jean Monnet, подпомага институциите и дейностите свързани с европейската интеграция.
Tempus, подпомага преструктурирането на системите във висшето образование
Erasmus Mundus, стипендии за студенти от трети страни, както и за студенти от Европейската общност.

eac-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/education/index_fr.htmАгенция CampusFrance

CampusBourse : двуезична (френски и английски) търсачка на възможности за финансиране
www.campusfrance.org