Кандидатстването в специализирани висши училища и институти, в които приемът е с конкурс, изпит пред комисия или по документи, става чрез директно изпращане на досието в съответното учебно заведение.

За прием в L1 по архитектура, кандидатите се регистрират по процедурата APB.

www.admission-postbac.org.

www.archi.fr/ECOLES.