Продължаване на обучението във Франция, в нива Licence или Master, е в зависимост от завършената степен на образование и получената диплома. Единствено и само учебното заведение е хабилитирано да признае или не образователното ниво на кандидата.

Процедурите за кандидатстване зависят от типа на учебното заведение и избраната специалност. Те могат да бъдат : Admission Post-Bac, специфични за съответното учебно заведение или предварителна процедура за получаване еквивалентност на придобита диплома или професионален опит.

Чуждестранните студенти, от страни членки на Европейския съюз, се регистрират онлайн в сайта на процедурата Admission Post-Bac (APB) или в Интернет сайтовете на избраните учебни заведения.

Чуждестранните студенти, от страни извън Европейския съюз, кандидатстват по процедурите Demande d’admission préalable (DAP) или CEF.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Кандидати, завършили или завършващи средното си образование в чужбина с френска диплома baccalauréat (BAC) кандидатстват по процедурата Admission Post-Bac (APB).

www.admission-postbac.org