Програма CHEM.I.ST на Федерацията Gay-Lussac

Амбициите на Висшето национално училище по химия в Рен (ENSCR) www.ensc-rennes.fr, на Висшето национално училище по химия в Лил (ENSCL) www.еnsc-lille.fr и на Висшето национално училище по химия в Клермон – Феран (ENCCF) www.ensccf.fr са да подготвят инженери-химици, признати и търсени на пазара на труда в индустрии като: фармация, козметична промишленост, биотехнологии, петрохимия, микроелектроника, както и в обслужващите ги сектори като индустриална информатика, защита на околната среда, или в областта на мрежите и комуникациите.

CHEM.I.ST (CHEMistry International Studies) http://www.19ecolesdechimie.com/-CHEM-I-ST-.html е международна образователна програма, подготвяща за професионална реализация в областите инженерна химия и индустриална химия. Това е една възможност за младите научни таланти от целия свят да получат френска инженерна диплома и образователна степен магистър (Master).

Това е петгодишна програма за висше образование – двегодишен подготвителен цикъл в един от трите центъра (Рен, Лил или Клермон - Феран), по избор на кандидата +  3 години във висше училище към Федерацията Gay Lussac, включваща 19-те най-добри Grandes écoles по химия във Франция. Международното признание на получените дипломи е гаранция за възможно най-добра професионална реализация.

В програмата могат да кандидатстват зрелостници, чиято диплома им дава достъп до висшето образование в родната страна, както и всички завършили средно образование и получили диплома в годината предхождаща момента на кандидатстване. Приемът се състои в конкурс по документи, при който се преценява най-вече научното и лингвистично (по френски) ниво и евентуално събеседване относно мотивацията.

Кандидатстване в програмата CHEM.I.ST е възможно и по линия на двустранната спогодба между Химикотехнологичен и металургичен университет София (ХТМУ) и висшите училища ENSCR и ENSCL. Приемът е въз основа на една от следните оценки:

от държавни зрелостни изпити по математика, химия или физика, от положен конкурсен изпит по математика или химия (по избор), от олимпиади и национални състезания по химия и опазване на околната среда, природни науки, математика или физика. Кандидатите се явяват и на тест по френски език (освободени от теста са учениците от езиковите гимназии и паралелките с разширено изучаване на езика).

За връзка : Франкофонска програма, тел. : + 359 2 8163 121 (Франкофонски отдел) ; fax : 359 2 8 68 54 88 ; ffrancophone@utcm.edu

Разходите за обучение през първите две подготвителни години на програмата CHEM.I.ST се поемат от френската държава. Разходите за издръжка и различни други услуги са за сметка на студента.

За да осигури на чуждестранните студенти най-добри шансове за успех, програмата CHEM.I.ST предлага интензивен курс по френски, наречен „Лятно училище – френският като чужд език” както и курсове за повишаване на нивото в научните дисциплини. Тези курсове се финансират от учебното заведение.

Крайната дата за подаване на досиетата за кандидатстване в Международния цикъл на програмата CHEM.I.ST е 15 май на текущата година.