CampusArt е мрежа от френски висши учебни заведения, които предлагат университетско обучение в областта на изкуствата. Тя се координира от Агенция Campus France и се ползва с подкрепата на Министерството на Националното образование, Министерството на външните работи и Министерството на културата.

Информация  за специалностите , които могат да се изучават в държавните или частни висши училища по изкуства от мрежата, се публикува в сайта www.campusart.org .

Насоки на програмата

Да се прави изкуство : програмата CampusArt акцентира основно върху визуалните изкуства, приложните изкуства и дизайна. Включените в мрежата висши частни и държавни училища, предлагат специалности, ориентирани към кандидати, които желаят да се посветят на изкуството, или към творци от области, свързани с изкуството, като мода, вътрешно обзавеждане, приложна графика, т.е. към всички, които искат да правят изкуство.

Да се говори за изкуство/Да се управлява изкуството : в мрежата се включват и университети, които предлагат все повече нови теоретични специалности по изкуство както и специалности в областта на управлението на изкуството.Нивото на обучение в тези специалности е високо и подготвените в тях специалисти като оператори в областта на културата, организатори на изложби, директори и администратори на артистични агенции и на културни центрове от всякакъв род са с призната компетентност. Теоретиците и критиците в изкуството както и “мениджърите на културата” често са завършили университет.

Дипломи

Ниво Вас + 3

В университета, студентите се специализират прогресивно в областта, която са избрали и получават диплома Licence след завършени шест семестъра и покриване на 180 кредита ECTS.

В училищата по изкуства към Министерство на културата, след третата година се предлагат следните дипломи:

 • DNAP (Diplôme national d`arts plastiques) след завършена трета година на дългосрочния цикъл на обучение (водещ до DNSEP)
 • DNAT (Diplôme national d`art et techniques) след завършена трета година на  краткосрочния цикъл на обучение.
 • DMA (Diplôme des métiers d`art) има приложен характер и е свързана преди всичко с традиционни занаяти и техники: изработка на музикални инструменти, изработка на мебели, печат-подвързване-илюстриране, бродерия, керамика. Тази диплома дава възможност за работа като помощник - майстор. Тя позволява също така да се придобият знания и умения за създаване и управление на предприятия.

Преходно ниво Bac + 4

За специалностите, свързани с консервация и реставрация на произведения на изкуството, временно продължава да съществува дипломата MST (Maîtrise de sciences et techniques), която се получава след четвъртата година  в униварситет.

DSAA (Diplôme supérieur d`arts appliqués) е национална диплома на ниво BAC + 4, която подготвя творци в областта на приложните изкуства, които могат да заемат ръководни постове в творчески ателиета към предприятия и агенции. Тази диплома се подготвя в продължение на две години след DMA или друга равностойна диплома.

Ниво Вас + 5

В университета диплома Master се получава след четири семестъра и покриването на 120 кредита ECTS. Съществуват два вида магистратури: master professionnel – с професионална ориентация, и master recherche – подготвя за докторантура.

DNSEP (Diplôme national d`expression plastique) се получава след пет години обучение във висшите училища по изкуства към Министерство на културата.

Ниво Вас + 8

Докторантура е възможна след задължителна едногодишна изследователска работа по точно определена тема и диплома Master recherchе.

Кандидатстване 

Предварителни изисквания:

ü минимум 3 години обучение във висше учебно заведение по изкуства

ü добро ниво на френски език (TCF)

ü за програмите свързани с творческа дейност създаване на личен сайт в Интернет, съдържащ следните елементи :

 • проект за обучение (част от досието за кандидатстване)
 • въображаем музей с не повече от двадесет важни за творческия проект на студента произведения на изкуството с обяснителен текст (формат, дата, тематика, място)
 • 20 собствени произведения (рисунки, скулптури...) с подробна легенда
 • единствено съдържанието на сайта се взема предвид, а не неговото оформление. Не е необходимо да се използват професионални презентации. Сайтът ще послужи на комисията като база при евентуално провеждане на телефонно интервю.

Процедура за кандидатстване

Чуждестранните студенти, изучавали изкуство минимум 3 години, имат възможност да кандидатстват online, във всичките учебни заведения от мрежата.

Попълва се електронно досие в сайта www.campusart.org .В него кандидатът описва обучението си до момента и изразява предпочитанията си по отношение на  програми, области, специалности и вида на обучение. Системата дава възможност за избор на три специалности. Препоръчва се те да са в различни университети, от които най-малко 2 извън Париж.

Това досие е достъпно за всички ръководители на програми от мрежата CampusArt. То се дублира с хартиено досие, към което са приложени необходимите документи, за потвърждаване на данните въведени от кандидата в електронното досие.

В началото на месец aприл , учебните заведения от мрежата правят предложения за прием на избраните от тях кандидати.

Кандидатите трябва да се уверят, че нивото на обучение, което им се предлага (licence, master 1 или master 2) отговаря на тяхното желание.

Кандидатите избират дали да приемат или отхвърлят дадено предложение – те имат право да се запишат само в една специалност.

Записването в съответната програма CampusArt се потвърждава чрез заплащане на таксата за обработка на досието (300 €). Кандидатите не заплащат никакви други предварителни такси (с изключение на разходите, свързани с документите, придружаващи хартиеното досие).

Таксата за записване се заплаща на място в учебното заведение. Стойността е предварително уточнена в направеното предложение.

График

 • ноември на текущата година –  март на следващата година : кандидатури онлайн
 • 20 март : краен срок за получаване на хартиените досиета в Агенция Campus France
 • 21 март : начало на интервютата с кандидатите по телефон или чрез видеоконференция и предложения за прием 
 • 19/30 април : отговор на кандидатите по предложенията за прием и затваряне на процедурата за кандидатстване
 • началото на май : учебните заведения изпращат атестациите за предварително записване на съответните кандидати