Краткосрочните университетски програми са с професионална ориентация и водят до директно включване в активния живот като се ползват с добър имидж сред предприятията.

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) е специализирана диплома, която дава възможност на студентите да овладеят техниките в конкретен професионален сектор. Завършилите профил L имат обща подготовка, но ако досието им е добро, те имат всички шансове кандидатурата им да бъде приета.

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) подготвя специалисти с обща  технологична насоченост.

Licence professionnelle е програма в рамките на 1 година след придобита диплома на ниво Bac + 2 (BTS или DUT по принцип). Тя дава възможност за специлизация  или получаване на двойна компетентност.

 


Shéma du système LMD