Участието на френски предприятия в България и на български фирми утвърдени на франкофонските пазари има за цел засилване диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Салонът е организиран в 3 тематични секции 

 • секция « Образование », където университети и специализирани френски висши учебни заведения,  както и представители на франкофонските програми в България ще представят нивото и професионалната ориентация на предлаганите учебни програми и свързаните с тях възможности за професионална реализация
 • секция « Кариера », където представители на предприятията ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете, на работните места и възможностите, които им се предлагат за работа в България и във Франция
 • секция « Aтелиета », където серия от тематични  ателиета за придобиване на техники и знания необходими при обучението във висши учебни заведения както и на практични умения при търсене на стаж или работа ще бъдат анимирани от университетски преподаватели и от специалисти от водещи фирми за набиране на кадри

Салонът е насочен към франкофони и нефранкофони 

 • завършили във Франция, във франкофонските програми в България или в други програми с високо качество
 • студенти, които търсят професионален стаж
 • дипломирани специалисти, търсещи подходяща работа

Предимствата за предприятията 

 • Популяризиране на френските и франкофонски предприятия в България
 • Информиране на младите хора за многобройните възможности за изграждане на професионална кариера  
 • Възможност за създаване на партньорство с институционални и академични представители на френско-българското университетско сътрудничество (съвместни стипендии, програми за обучение, договори за стажантски прорами…)
 • Популяризиране високото качество, динамизма и иновативността, както на френските предприятия, така и на българските предприятия утвърдени на европейските и франкофонски пазари.

Ние ви предлагаме 

 • Присъствие на вашето лого върху всички рекламни материали, свързани със салона.
 • Интернет сайт създаден специално за форума, който предоставя възможност :

- на студентите да депозират своите CV, да изразят предпочитанията си за срещи и да изготвят свой индивидуален график на интервютата с представителите на съответните предприятия;

- на предприятията да представят своите предложения за работа и стаж, да получат чрез индивидуален код достъп до всички постъпили в базата данни CV, да подберат кандидатите, които най-добре отговарят на съответните изисквания.

 • Обособено пространство за провеждане на индивидуални интервюта, всяко едно с продължителност 20 минути, с мотивирани млади хора, които търсят стаж или работа.
 • Съвети и експертиза относно висшето образование в България, франкофонските програми и възможностите за изграждане на партньорства с български университети и с Френския институт в България.
 • Да станете наш партньор в платформата Франс Алумни България и възможност сами да публикувате във вашата страница обяви за набиране на кадри за работа и стаж.

Девет кариерни форума, организирани от Френския институт в България от 2006 година, позволиха да се направи връзка между предприятията и университетите и по този начин да се даде възможност на представителите на фирмите да се срещнат с дипломирани млади специалисти, чиито професионални и лингвистични качества отговарят на европейските изисквания на пазара на труда. Равносметката е показателна : участие на 133 предприятия, депозирани 1267 CV, проведени 2427 индивидуални интервюта.

Петнадесет предприятия взеха участие в салона 2016 : Adecco, Astrea Human Resources, BMB Consulting, Centrales hydroélectriques de Bulgarie, Codix, Groupama, IBM, Mr Bricolage, Natur’Inov, Pierre Fabre, Pnevmatika Serta, Proxiad, Telus, Trixir, Xerox.

 

За повече информация :

www.salonetudesetcarrieres.bg