Други възможности за стипендии - Стипендии на френската държава

 
Стипендии на френската държава

Стипендия по социални критерии

Българските студенти могат да получат социална стипендия от втората година на престоя си във Франция. Необходимо е да се попълни Dossier social étudiant, в сайта на сътветния CROUS (Centre Régional des oeuvres universitaires et scolaires), между 15 януари и 30 април на текущата година.

3 основни критерия се вземат под внимание при отпускане на тази стипендия :
облагаемият семеен доход на лицето
броят на децата издържани от семейството, като студентите се посочват отделно
отдалеченстта на семейното жилище от учебното заведение.

http://www.cnous.fr/

Програма Стипендии за отличен успех (Excellence - Major)

Предназначена е за чуждестранни ученици от френските училища към посолствата в чужбина, показали отличен успех. Предоставят се от Агенцията за френско образование в чужбина (AEFE) и Министерството на външните работи. Стипендията се получава в продължение на 5 години – от първа година в подготвителен клас (CPGE) или в университет до ниво магистър (master 2) или еквивалентно. Програмата е под ръководството на CNOUS (Centre national des œuvres universitaires et scolaires).

http://www.cnous.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/

Програма Стипендия за отличен успех Eiffel

Стипендия, предоставяна на чуждестранни студенти с отличен успех от френското Министерство на външните работи и европейските въпроси, за продължаване на обучението им в нива магистър или докторантура под двойно научно ръководство (за предпочитане във втора или трета година). Приоритетни области : инженерни науки, икономика и управление, право и политически науки. Кандидатурите за тези стипендии се предлагат от съответните френски учебни заведения. Програмата е под ръководството на EGIDE.
www.egide.asso.fr

Конкурси на Министерството на висшето образование и научните изследвания

Многобройни възможности за сътрудничество се предлагат на чуждестранните научни работници от френското Министерство на висшето образование и научните изследвания. Повече информация на адрес :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/,рубрика Europe et International

Програма Стипендии CHARCOT - научна дейност в областта на медицината

Програмата CHARCOT предоставя стипендии за едногодишен престой във Франция на млади чуждестранни лекари, доктори по ветеринарна медицина и фармацевти, за научно-изследователска дейност в областта на медицината (магистърска теза или пост-докторантска подготовка).

http://www.cnous.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/

http://www.reseauetudiant.com/savoir/bourses-d-etudes-1/bourses-etrangers-excellence-medical-charcot.htm

Стипендии на Френския център за научни изследвания в областта на социалните науки (CEFRES)

Европа, работещи в областта на социалните науки, три вида стипендии : Aides à la mobilité, Jeune chercheur francophone, CEFRES-Komerční banka

http://www.cefres.cz/

Център Марк Блох (CMB) - Берлин (Френско-немски център за научни изследвания в областта на социалните науки)

Центърът Марк Блок приема изследователи от научни среди от Източна и Западна Европа. Освен средствата предоставяни от самия център, съществуват и други възможности за финансиране на престоя. В зависимост от статута на кандидата : докторант, пост докторант или изследовател различни френски, немски или европейски институции могат също така да предоставят стипендии.

http://www.cmb.hu-berlin.de/