Документ за пребиваване във Франция на чуждестранните студенти

 
С влизането на България в Европейския съюз, от 1 януари 2007 година не е необходима виза за българи, желаещи да продължат образованието си в страните от общността.

През първите пет години, студент от страна членка на Европейския съюз, включително и български студент, който пребивава във Франция с основна дейност обучение, не се нуждае от карта за престой, освен ако не желае да работи по време на следването.

Молбата за получаване на първа карта за временен престой, с обозначение « UE -étudiant », се подава пред съответната префектура.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16003.xhtml