Дистанционното обучение се провежда онлайн чрез Интернет и може да завърши с диплома на различни учебни заведения, университети или частни училища. То е интегрирано в образователните информационни и комуникационни технологии, обединяващи интерактивни курсове и научни ресурси, които позволяват самообучение. Използваните педагогически материали са достъпни в Интернет или на CD и DVD носители.

CNED – Национален център за дистанционно обучение

Първи европейски оператор за учене през целия живот, CNED е държавна институция към Министерството на националното образование, която предлага дистанционно обучение на всички образователни степени, от началното до висшето образование, в базови програми или програми за професионална квалификация.

CNED не е хабилитиран център за издаване на дипломи, такива се получават единствено от университетите партньори. За да получат национална диплома, кандидатите трябва да се запишат директно в избрания университет по съответната процедура. При положителен отговор от страна на учебното заведение, се прави и записване в CNED. Като се има предвид ограничения прием в някои университети, необходимо е  стриктно съобразяване с поставените срокове.

Обучението от разстояние е достъпно и за студенти, живеещи в чужбина. Необходимо условие е да имат достатъчно познания по френски език. Що се отнася до еквивалентността на дипломите, тя се определя от самите университети, като документите се разглеждат за всеки отделен случай.

Мисията на CNED – обучение през целия живот 

  • Предоставяне на качествена държавна услуга на всички образователни степени (училище, колеж, гимназия, университет)
  • Обучение през целия живот за всички, които имат свой проект, независимо от възрастта и статута им (висше образование, професионално обучение, подготовка за явяване на конкурси)
  • Предоставяне на териториалните общности средства за подобряване на образованието и изравняване на шансовете (поддържащи и възстановителни курсове)
  • Предоставяне на предприятията и на техните служители възможност за краткосрочно професионално обучение или дипломантски програми.

Дейността на CNED 

  • Създаване на образователни програми
  • Предоставяне на средства и методи за разпространяване на педагогическите програми
  • Осигуряване на педагогическа помощ на всеки обучаващ се
  • Ориентиране и информиране за възможностите за дистанционно обучение във Франция и в Европа
  • Интегриране на информационни и комуникационни технологии  в педагогическата практика за обучение от разстояние
  • Участие в големи проекти в областта на дистанционното обучение

Методът на CNED : самостоятелност на обучаващия се и педагогическа помощ  

Информация за специалностите, които предлага CNED, и условията за записване : www.cned.fr

CNED – Direction Générale
BP 60200
86980 Futuroscope Chasseneuil cedex
Тел. 0033 5 49 49 94 94
Факс 0033 5 49 49 96 96

 

Портали за дистанционно обучение 

 

FORMASUP

Този уебсайт обединява програмите за дистанционно обучение на висшите учебни заведения (Интерактивен френски кампус), на Националния център за дистанционно обучение (CNED), на Националната Консерватория за занаяти и професионална подготовка (CNAM) и на Междууниверситетската Федерация за Дистанционно Обучение (FIED), в областите : Филологии и езици, Хуманитарни науки, Икономика и право, Науки, Изкуства, Земеделие, Гражданско строителство, Дървообработване, Механично производство, Електроинженерство, Електроника, Управление, Информация и Комуникации, Обществени и териториални услуги.

www.formasup.fr

 

TÉLÉSUP, каталог на университетските програми

Междууниверситетската Федерация за Дистанционно Обучение (FIED) е мрежа от 35 университета. Тя обединява учебни заведения, развиващи интерактивно дистанционно обучение в различни форми,посредством специфични структури като Центровете за дистанционно обучение към университетите (CTEU), Отделите за обучение от разстояние (SEAD), Факултетите на университетите (UFR), Отделите за продължаващо обучение (FC).

Мрежата предлага около 460 програми и  377 самостоятелни модула.

Пълно описание на предлаганите програми :

http://www.fied.fr/fr/telecharger-la-plaquette.html 


Други портали

AUF, Университетска Агенция на Франкофонията – Дистанционно обучение (FOAD) : http://foad.refer.org

Франкофонски интерактивен кампус (CNF) : http://www.auf.org/actions/reseau-cnf/

CNAM, Дистанционно обучение (FOAD) : http://www.cnam.fr

• FILIPÉ, лингвистична подготовка за обучение във Франция : http://www.e-filipe.org

• Портал на дистанционното обучение : http://www.formations-distance.com

• Дистанционно обучение на Института за Обществено здравеопазване, епидемиология и развитие (ISPED)- Университет Victor Segalen Бордо 2 : http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/

• UNIRE, Източен междурегионален интерактивен университет  : http://www.unr-unire.fr

• PLOTEUS, портал за възможностите за обучение в Европа : http://www.ec.europa.eu/ploteus