Приети сте в точно определена специалност : не можете да промените този избор при пристигането си във Франция.

Все пак, в първи семестър на първата година, който е семестър за ориентация, вие можете да изберете втора опция наречена unité d`enseignement (UE) de découverte паралелно с основната специалност UE fondamentale, в която сте приети. В края на този семестър можете да замените UE fondamentale с UE de découverte и, ако е необходимо, да се явите на допълнителни изпити. Например, ако сте избрали licence Lettres classiques можете да се пренасочите към licence Géographie при положение, че сте се спрели на тази опция. Внимание! Не всички комбинации са възможни. Не можете да преминете от математика към психология, нито от право към технически науки.

Ако желаете да продължите висшето си образование във Франция след като вече сте завършили първа година в български университет, вие  можете да запишете същата специалност, но започвайки отново в първи курс. Не е възможен прием директно във втори курс.

При завършени успешно две години в български университет не трябва да разчитате на прием в трета година licence (L3) във Франция. Същото се отнася и за master1 (M1). Причината е разликата в учебните програми във всяка отделна страна. Информация можете да получите в сайтовете на  френските университети.

Изключение е възможно да се направи само за кандидати от франкофонските програми в България.

Специалността, в която искате да продължите във Франция, трябва да отговаря на тази, която сте изучавали в България.