Espace Campus France София е създаден през 1998 година в рамките на политиката за популяризиране на френското висше образование, провеждана с постоянство години наред от Френският институт в България.

Дейността на Campus France България е разнообразна и насочена към всички, заинтересовани от обучение на френски език във Франция или във франкофонските програми в България. 

Представителството Campus France предоставя персонализирана помощ и оказва качествено съдействие при изпълнение на проекта за обучение във Франция : анализ на проекта и ориентация към дадена специалност, помощ при подготовка на досието за кандидатстване и проследяването му до получаване на окончателен отговор от учебното заведение.

В този контекст Еspace Campus France:

  • разработва и разпространява промоционални материали
  • поддържа и актуализира сайтовете : www.institutfrancais.bg , рубрика Espace Campus France, www.fuf.bg сайта на университетските франкофонски програми в България и www.bulgarie.campusfrance.org 

Campus France България организира през цялата година различни прояви свързани с френското висше образование : Салон Обучение и професионална реализация (октомври), Пътуващ салон на образованието (октомври/ноември) и участва както в международни салони така и в салони на образованието, организирани от български институции.

При проявен интерес от страна на български учебни заведения, Espace Campus France провежда срещи с ученици и студенти в София и в провинцията.

Campus France България е посредник при изграждането на контакти за сътрудничество между френски и български университети. Организиране на кампании за представянето на магистърски програми пред български студенти е част от приоритетите му.

Процедурата за отпускане на стипендиите на френското правителство е също така част от дейността на представителството Campus France България.

Дейността на Espace Campus France не се ограничава единствено в областта на представянето на френското висше образование. Друга основна насока е подобряване качеството на приема на български студенти във френските висши учебни заведения. Конвенции за сътрудничество между Френският институт в България и френски висши учебни заведения, предвиждащи обмен на стажанти и предоставяне на стая в студентско общежитие за първата година от престоя във Франция на български студенти, са в сила.