• Френският институт в България организира на 20 и 21 октомври в София, « Обучение и професионална реализация » 2017 Салонът е организиран в секция « Образование » където ученици и студенти могат да получат информация от присъстващите висши учебни заведения, относно възможностите за образованието във Франция или във франкофонските програми в България. В секция « Кариера » представители на предприятията ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти.